Videregående skole

Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.

Videregående opplæring omfatter kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning.

Opplæringen er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.