Videregående skole

Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.

Videregående opplæring omfatter kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning.

Opplæringen er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

Tips en venn Skriv ut