Feiing

Vårrengjøring - feiing av kommunale veier i Son 7. mai

Det vil bli utført feiing i Son, tirsdag 7. mai. Oppstart vil være i Havnegata fra kl 07.00.

Vis hensyn til feieoperatørene og flytt biler fra parkeringsplassene i sentrum.

Det blir skiltet med parkering forbudt i god tid før oppstart. Skiltene blir snudd/ fjernet straks feiingen er over. 

Det er god plass til parkering på Ørajordet.

Resultatområde Kommunalteknikk