Krokstrand_badeplass Foto: Oslofjorden.com

Utleie av kiosken på Krokstrand

Vestby kommune ferdigstiller ny kiosk på Krokstrand våren 2019.  Vi ønsker å leie ut kiosken. Ønsker du eller noen du kjenner å drifte kiosken?

Vestby kommune ber interesserte om å sende inn søknad.

I avtalen som ble vedtatt av kommunestyret 08.04.19 er det stilt vilkår for drift og vedlikehold uten krav til leiesum. Leietaker skal utføre enklere ettersyn og driftsoppgaver i friområdet.
 
Vestby kommune ønsker som et minimum at kiosken skal være åpen i skolens sommerferie, men vi oppfordrer til en utvidet sesong.
 
Vi ber om at følgende punkter beskrives i søknaden:
  • En beskrivelse av tilbyders interesse og kvalifikasjoner for å drive sommerkiosk. Her bør redegjøres for en eventuell faglig bakgrunn og vedlegges cv.
  • Forretningsplan der det redegjøres for omfang av servering, hvordan sikre stabile åpningstider og om det er aktuelt med aktiviteter ut over kioskdrift
  • Redegjør kort for aktuelle godkjenninger. Vestby kommune forutsetter at tilbyder har eller skaffer seg de nødvendige godkjenninger og tillatelser som regelverket stiller krav om.
Søknad
Søknadsfrist er satt til 05.05.19
 
Spørsmål kan rettes til Vestby kommune ved resultatområde Kommunalteknikk.
 
Søknad merkes: LEIE AV KIOSK PÅ KROKSTRAND.
 
Søknad sendes : post@vestby.kommune.no
eller:  Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby