Turistinformasjon

Både kysten, kulturlandskapet og de store utmarksområdene inviterer til rekreasjon og flotte opplevelser.

Historie og tradisjon er grunnlaget for satsing på kystkultur og gårdsturisme.

Kommunens gamle "byer", ladestedene Son, Hølen og Hvitsten, er med sin 400-årige historie, sine spennende gamle hus og miljøer og sine gamle, men høyst levende kunstnertradisjoner, interessante opplevelsesmål.

På Prestegården vokste forfatteren Johan Herman Wessel opp sammen med sine genierklærte brødre, matematikeren Caspar og juristen og storgodseieren Ole Christopher. Og her ble maleren Erik Bodom født noen ti-år senere. I Hvitsten bodde Christian Krogh med sin glade kone Oda. Her hadde Lassonfamilien sitt sommersted, og pleiet sine faste (og løsaktige) forbindelse med Kristianiabohemen. Fantastisk skildret i Kjetil Bjørnstads romanse "Sommerkveld ved fjorden". Her bodde også Theodor Kittelsen. Motivet til "Nøkken" skal i følge Sigrid Undset være Haugertjernet, et steinkast fra Emmerstadbukta – som hun senere brukte som modell for Hestviken i verket om Olav Audunsson. Og her bodde Edv. Munch fra tidlig på 1900-tallet til sin død i 1941. En rekke av hans fantastiske malerier har motiver fra Hvitsten og Vestby.