Den Kulturelle Skolesekken - Tilbud til elever i Vestby

Skole og kultur samarbeider om å gi alle skoleelever i Vestby kulturopplevelser gjennom Den Kulturelle Skolesekken. En del av tilbudene bestilles via fylkeskommunens abonnementsordning. Vi har i tillegg noen lokale prosjekter.

Bilde fra sirkusverksted
Bilde fra sirkusverksted

Den Kulturelle Skolesekken i Vestby

Her finner du en oversikt over tilbudene i Den Kulturelle Skolesekken til elever i Vestby; abonnement og produksjoner fra Rikskonsertene, kultur.akershus og lokale prosjekter.
 

 

 

Tilbud via fylkeskommunen

Vestby kommune deltar i Akershus Fylkeskommunes ordning hvor kommunene kan abonnere på tilbud innen ulike kulturformer.
Se program for skoler/elever i Vestby på nettsiden til DKS Akershus.
Her finnes informasjon om de enkelte tilbudene, lærerveiledning og detaljerte turneplaner for de ulike produksjonene.

 

Marmælen - en figur fra Ringer i vannet
Marmælen - et undersjøisk vesen som dukker opp i Ringer i vannet

Ringer i Vannet - tilbud i Den kulturelle skolesekken til alle 2. klassene i Vestby

Alle elevene på 2. trinn ved skolene i Vestby får oppleve denne helt spesielle intimforestillingen med påfølgende verksted, der barna også får lage sin egen figur i samarbeid med skuespiller/dukkespiller Hanne Dahle.

Dette er et egenutviklet lokalt tilbud i Den kulturelle Skolesekken i Vestby, som har vært et populært tilbud til 2. klassene siden 2004. Forestillingen har blitt vist på Son Kystkultursenter, og i 2011 på Sauholmen, og i 2012 og 2013 i Sjøbodene i Hvitsten.

 

Illustrasjon Rikskonsertene
Elever på skolekonsert

Rikskonsertene - Visste du at alle landets førsteklassinger får 20 konserter på skolen i løpet av grunnskolen?

Skolekonsertene er del av Den kulturelle skolesekken, og er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Rikskonsertene. Rikskonsertene turnerer med skolekonserter i hele landet.

Artister fra hele verden møter elevene med musikk fra alle sjangre – fra folkeviser til opera, fra hiphop til barokkmusikk

Les mer om Skolekonsertene

 

Kontaktperson:

Morten Nygaard, DKS-koordinator Vestby kommune
e-post: morten.nygaard@vestby.kommune.no