Psykiatri

Sosiale tjenester

Sosialtjenesten skal yte service til alle som bor eller oppholder seg i kommunen.

Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hjelpen er gratis.
 
Den som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på sosiale tjenester. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid, eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad.

Kommunen har ansvaret for sosialtjenesten.