Søknadsportal for SFO

I Søknadsportalen kan foresatte søke om sfo plass, søke om endring i type plass, si opp plassen og endre personalia.

 

 
Innlogging
Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides). For mer informasjon om ID-porten, se Difi's sider om hjelp og veiledning til ID-porten, eid.difi.no.
 
Spørsmål
Eventuelle spørsmål kan rettes til SFO- leder på den aktuelle skolen du har søkt på.

Portalen
Portalen gjelder for SFO og barnehage.