Varsling via sms

SMS-varsling til innbyggerne

Vestby kommune benytter Servicevarsling.no for å varsle innbyggere om vannavstengninger, strømstans, feiing, brøyting m.m. For å sikre at flest mul...
gatelys_500x268

Gatelys - varsle feil og mangler

Kommunale veier Melding om feil på kommunale gatelys gjøres her, til Infratek. NB! Husk å oppgi korrekt adresse evt stolpenummer på gatelykten som...