Barn Foto: Pixabay.com

Betaling av barnehageplass og SFO-plass for mars 2020

På regjeringens pressekonferanse 13. mars 2020 ble det sagt at det ikke skal kreves foreldrebetaling for de dagene barnehager og SFO er stengt grunnet...
Skolestart

Innskriving av nye førsteklassinger

Innskriving av skolepliktige elever til 1.klasse fra august 2020 ved skolene i Vestby skjer elektronisk frem til 31.mars 2020 via kommunens hjemmeside...

Økte SFO priser fra 1. januar 2020

Det ble i kommunestyre 9.12.2019 vedtatt nye SFO-satser fra 01.01.2020. Vedtatte satser for Vestby kommune ligger her: SFO satser 2020  

Sommerstengt SFO sommer 2020

SFO i Vestby kommune vil holde stengt uke 29 og 30 sommeren 2020.

SFO - Skolefritidsordning

SFO er et omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid. SFO er tilbud for alle barn i 1.-4. kl og for funksjonshemmede barn i 1.-7. kl.

Søknadsportal for SFO

I Søknadsportalen kan foresatte søke om sfo plass, søke om endring i type plass, si opp plassen og endre personalia.  

Telefonnummer til SFO basene ved hver enkelt skole

Kontaktdetaljer SFO oppdatert november 2018.