Skolestart

Innskriving av nye førsteklassinger

Innskriving av skolepliktige elever til 1.klasse fra august 2019 ved skolene i Vestby skjer elektronisk frem til 31.mars 2019 via kommunens hjemmeside...

Økte SFO priser fra 1. januar 2019

Det ble i kommunestyre 10.12.2018 vedtatt nye SFO-satser fra 01.01.2019. Vedtatt betalingsregulativ for Vestby kommune ligger her: Betalingsregu...

SFO - Skolefritidsordning

SFO er et omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid. SFO er tilbud for alle barn i 1.-4. kl og for funksjonshemmede barn i 1.-7. kl.

Søknadsportal for SFO

I Søknadsportalen kan foresatte søke om sfo plass, søke om endring i type plass, si opp plassen og endre personalia.  

Telefonnummer til SFO basene ved hver enkelt skole

Kontaktdetaljer SFO oppdatert november 2018.