Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkohollovens § 1-7 d bestemmer at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.  Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 ble i Forma...

Arrangement på offentlig sted skal meldes til politiet

Arrangement og tilstelninger på offentlig sted er melde- eller søknadspliktig til politiet  Ansvarlig for arrangementet må sende søknad til politie...

Skjenkebevilling for enkeltanledning - åpent arrangement

Alminnelig skjenkebevilling for enkeltanledning skal søkes for arrangement som er åpent for publikum.

Skjenkebevilling for enkeltanledning - lukket arrangement

Ambulerende skjenkebevilling skal søkes dersom skjenking skjer til et sluttet selskap med inviterte gjester.

Etablererprøven

Hvem kan ta prøven? Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted, og servere mat og alkoholfri dri...

Kunnskapsprøven

Det er to typer kunnskapsprøver, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar. Hvem kan ta prøvene? Alle som vil go...

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol s...

Prikktildeling - konsekvens ved brudd på alkoholloven

Fra 1. januar 2016 ble det innført nye, nasjonale regler for tildeling av prikker og inndragning av bevillinger ved overtredelse av alkoholloven. S...

Relevante lover og forskrifter

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (alkoholloven) Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) Lov om serveri...

Salgsbevilling

Kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk. Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenf...