Rådhusparken

Rådhusgata bygges om til Rådhusparken, og vil bestå av arealene P1, P2 og P3.

Rådhusparken er tenkt som en grønn lunge i Vestby sentrum, med rekreasjonsmuligheter, sitteplasser, aktiviteter, vannspeil, og er tiltenkt alle aldersgrupper. Parken reguleres sammen med Kulturkvartalet, og samspill mellom park og Kulturhus gir mange muligheter for servering, rekreasjon og konserter eller andre aktiviteter.

Illustrasjon fra planinitiativet: 

Omårdeplan rådhusparken illustrasjon.png