Ungdomslos Isabelle Simble

Ungdomslosen i Vestby kommune

I forbindelse med studier vil Ungdomslos Isabelle Simble redusere til 20 % stilling i perioden 27. januar til og med 30. april. Stillingen vil i denne...
Picasa 2.0

Ungdomslosen i Vestby kommune

Ungdomslosen - støtter, utfordrer og tar vare på ungdommen! Ungdomslosen er en del av kommunenes innsatsteam, et tverretatlig team hvor man raskt k...
Kristin Andreassen, Rådgiver i bedre barnehage- og skolemiljø

Rådgiver i bedre barnehage og skolemiljø

Kristin Andreassen er ansatt på skolekontoret som Rådgiver i bedre barnehage- og skolemiljø, med mål om å redusere mobbing i Vestbyskolen. Kristin er ...