Son torg. Gate og gulv fra 1600-tallet  Litt av gaten fra 1700-tallet er synlig nærmest Thornegården

Velkommen til arkeologisk omvisning i Son 24. august

Søndagene 10. og 24. august 2014 kl. 12.00-14.00 tar arkeologene Reidun Aasheim og Marianne Johansson interesserte med på omvisning i Son. Omvisnin...
Trafikktelling

Trafikktelling og trafikkavvikling i Son

Som følge av trafikkreguleringer i Son sentrum skal det foretas trafikktellinger i Bergstien og andre tilstøtende veier som kan få økt trafikkbelastni...
Son fremdrift per 14. jan14

Fremdrift og trafikk ved Son Torg og Storgata

Anleggsaktiviteten i Son startet opp igjen etter nyttår, mandag 06.01.2014. Byggevirksomheten på Son torg og i Storgata planlegges ferdigstilt 01.0...
Bilde fra Storgata forbi Son Kro

Info om byggearbeidene i Son

Arbeidene i Son er påbegynt for ferdigstilling av Son torg og Miljøgata Storgata. Arbeidene ble stanset i forbindelse med kulturhistoriske funn. Den s...
Ballstadtranga

Trafikkavvikling i Storgata - Son

Mandag 4. november starter anleggsvirksomheten i Storgata. Arbeidene vil strekke seg fra Thornegården og opp til og med Ballstadtranga. På oppstartsda...
Storgata, Son

Informasjon vedr. Son sentrum – Storgata og torget, 4.januar

Storgata i Son sentrum er nå igjen stengt, dette gjelder også for fotgjengere. Gata igjennom tranga ved torget er klar til å senkes til et nivå som ti...
God Jul og Godt Nytt År!

Informasjon om prosjektene Storgata, miljøgate og Son torg

Storgata blir midlertidig åpnet gjennom tranga v/ torget fra fredag 21.desember kl.11.00. I juleferien blir det ikke arbeider på anlegget, og Storgata...
Storgata, Son

Anleggsarbeider i Son sentrum – Storgata og torget

Vestby kommune varsler om oppstart på veiarbeid i forbindelse med gjennomføring av miljøgate i Son sentrum. Anleggsarbeidet vil starte opp mandag 17. ...
Son torg - Spinnerigården

Informasjon om opprustning av Son torg

Vestby kommune skal gjennomføre opprusting av Son torg i vinter og på vårparten. Til høsten skal også Storgata bygges om til miljøgate på strekningen ...