Omsorgstjenester

I Vestby kommune er det et bredt tilbud til eldre. Det finnes kommunale tjenester, alt fra hjelp i hjemmet til plass på sykehjemmet.

Kommunens målsetting er at eldre skal få de tjenestene de har behov for enten de bor hjemme eller i institusjon.