Økte SFO priser fra 1. januar 2019

Det ble i kommunestyre 10.12.2018 vedtatt nye SFO-satser fra 01.01.2019.

Vedtatt betalingsregulativ for Vestby kommune ligger her:

Betalingsregulativ etter kommunestyrets vedtak 10. desember 2018