Økte SFO priser fra 1. januar 2020

Det ble i kommunestyre 9.12.2019 vedtatt nye SFO-satser fra 01.01.2020.

Vedtatte satser for Vestby kommune ligger her: SFO satser 2020