Kulturtilbudet i Vestby

Vestby kommune har i tillegg til sine naturgitte fortrinn som nærhet til fjorden, et flott kulturlandskap, store skogsområder og gamle, pitoreske ladesteder, et rikt, variert og spennende kunst, kultur og fritidstilbud.

Samspillet med kommunens mange frivillige organisasjoner og profesjonelle utøvere innen bildende kunst, sang og musikk har som resultat at kommunen fremstår som en spennende kulturkommune. Noe vi vil forsøke å vise på disse sidene.

Med den høye økonomiske levestandard i Norge, bruker befolkningen mye tid på fritid, reiser, aktiviteter og opplevelser. Kommunens oppgave er å tilby aktiviteter i nærmiljøet, samt å bidra til samhandling med ”den tredje sektor”. Kommunen har en viktig rolle som tilrettelegger av kulturopplevelser og primærforebyggende tiltak overfor barn og unge.

I samarbeid med lag og foreninger legges det til rette for en aktiv og spennende fritid, med en rekke aktiviteter.

 

Vestby kommunes hovedmål for kultur:
Fremme kulturelt mangfold, personlig livskvalitet, god folkehelse og legge til rette for tilgang til et rikt og inkluderende kulturtilbud. Kultur for alle – hele livet!