Skolestart

Innskriving av nye førsteklassinger

Innskriving av skolepliktige elever til 1.klasse fra august 2020 ved skolene i Vestby skjer elektronisk frem til 31.mars 2020 via kommunens hjemmeside.

Registreringsskjemaet åpnes ved å klikke her. I tillegg ligger det til høyre i margen under selvbetjening.

Innskrivingen gjelder for elever født i 2014, og eldre som av en eller annen grunn ikke har begynt på skolen. Barnet skal skrives inn på den skolen som ligger i skolekretsen, med mindre man av særskilte grunner har fått innvilget søknad om å gå på en av de andre skolene i kommunen.

Skolefritidsordningen – SFO- har åpent kl. 07.00-17.00 alle hverdager hele året, unntatt fem plandager. Hvert barn må ha minst fire hele ferieuker fra SFO i løpet av skoleåret. SFO er foreldrebetalt og barna må meldes inn. Påmeldingen gjelder til og med 4. trinn, eller inntil plassen sies opp. Frist for påmelding til høsthalvåret er 15.mars. Det gjøres oppmerksom på at det er er to måneders oppsigelse av plassen. Vennligst les vedtektene for SFO.

Før sommerferien blir barna invitert til førskoledag for neste skoleårs 1.klassinger. Foreldrene blir invitert til foreldremøte i mai/ juni.

Første skoledag august 2020 er mandag 17.08.20.

Vel møtt!