Inkluderende barnehage- og skolemiljø 2018/2019

Vestby kommunde deltar fra 2018 i Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetanseutvikling "Inkluderende barnehage- og skolemiljø".

Satsingen skal styrke barnehagene og skolene/SFO sin kompetanse til å opprettholde og skape inkluderende barnehage- og skolemiljøer, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Gjennom deltakelse i den nasjonale satsingen har Vestby etablert et prosjektsamarbeid mellom barnehagene og skolene. Sammen skal vi jobbe systematisk og helhetlig for inkluderende miljø i barnehager og skoler med utgangspunkt i overordnet planen for kommunen. Det er utviklet en prosjektplan i samarbeid mellom ressursgruppa i kommunen og prosjektledere fra de deltakende virksomhetene. Den overordnede kommunale planen kan leses her.

Videre har hver enkelt virksomhet utarbeidet egne lokale planer som skal beskrive hvordan de konkret skal jobbe på sin skole/SFO. De lokale planene som er ferdig utarbeidet er:
Bjørlien skole, Hølen skole, Son skole, Vestby skole og Oasen aktive skoletiltak.