Son skole whiteboard

IKT i Vestbyskolene

Satsning
Vestbyskolenes IKT-satsning for skoleåret 2018/2019 er aktiv bruk av den digitale læringsplattformen itslearning, som ble implementert i kommunen i vårhalvåret 2012.

Bruk av Office 365 er et annet satsingsområde.

Programvare
Vestby kommune har felles programvareavtaler for alle skoler. Det er frikjøpt programvare til bruk på skolen, og i mange tilfeller også for hjemmebruk. Vi har en blanding av programvare for PC og endel nettbasert.

Utstyr
Vestbys barneskoler har en maskindekning på 1,6 elever per maskin i gjennomsnitt. I tillegg har alle skolene minst et klassesett med iPad til disposisjon i klasse-eller fagrom. På ungdomsskolene er det 1:1 dekning med PC. Kommunen har ca 70 interaktive tavler og skjermer fordelt på skolene. Det er planlagt videre investering i utstyr for 2019. Målet er 1:1 dekning på alle skolene.

Kurs og nettverk
Lærere tilbys kurs gjennom eksterne leverandører og interne kurs. Dette er kurs som sikter mot kunnskapsløftet og mot læreres egne ferdigheter. Alle skoler har en superbruker som koordinerer IKT-arbeidet på skolene. Disse er samlet i et IKT-nettverk som ledes av pedagogisk IKT-rådgiver for skolene, Katrine Skovholt. I tillegg har hver skole dedikerte ressurspersoner for å styre bruken av itslearning. Disse ressurspersonene samles jevnlig til opplæring og erfaringsutveksling.