Informasjonsfilm om koronaviruset ved Helsedirektoratet

Helsedirektoratets informasjonsfilm om koronaviruset

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus og Helsedirektoratet har derfor laget en informasjonsfilm om koronaviruset.  Filmen gir også informasjo...
Vaner som forebygger smitte

GENERELL INFORMASJON OM CORONA-VIRUSET

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om n...
Vestby sykehjem  foto:Arkitektkontoret Gaza as

Flytting av avdelinger ved Vestby sykehjem

Sykehjemmet vil gjennomføre en omrokkering av avdelinger. Avd. 1B (Gul og Grønn) flyttes opp i 2.etg. og avd. 2A (Korttid og Rød) flyttes ned til 1.et...
Psykisk helse - lavterskeltibud til innbyggere i Vestby kommune

Psykisk helse - kommunalt lavterskeltilbud annenhver tirsdag

Er du bekymret for egen eller andres psykiske helse? Trenger du informasjon om hva som finnes av tilbud i og utenfor kommunen? Har du behov fo...
Reisevaksine får du ved Vestby helsestasjon

Vestby reisevaksinasjonskontor opphører fra 1. januar 2020

​Tilbud om reisevaksinasjon til kommunens innbyggere, ved Helsesykepleiertjenesten i Vestby, vil ikke opprettholdes fra 01.01. 2020. Dette ble best...
Influensa hos barn_Illustrajsonsfoto

Influensa hos barn

Det er kjent gjennom media at barn i barnehagealder har fått svineinfluensa, og vi ønsker i den anledning å gå ut med følgende informasjon: Om infl...

Helsetilbud

Vestby kommune har en stor bredde i helsetilbudet til innbyggere i alle aldre. Dette omfatter både helsefremmende og forebyggende virksomhet, samt hel...