Vestby sykehjem  foto:Arkitektkontoret Gaza as

Vestby sykehjem er åpent igjen

Da er sykehjemmet igjen åpent for besøkende. Viruset er ute av huset, og vi er tilbake til normalt gjenge. Takk for forståelsen for de tiltak vi må...
Psykisk helse - lavterskeltibud til innbyggere i Vestby kommune

Psykisk helse - kommunalt lavterskeltilbud, drop-in annenhver tirsdag kl. 17-20

Er du bekymret for egen eller andres psykiske helse? Trenger du informasjon om hva som finnes av tilbud i og utenfor kommunen? Har du behov fo...
Reisevaksine får du ved Vestby helsestasjon

Vestby reisevaksinasjonskontor opphører fra 1. januar 2020

​Tilbud om reisevaksinasjon til kommunens innbyggere, ved Helsesykepleiertjenesten i Vestby, vil ikke opprettholdes fra 01.01. 2020. Dette ble best...
Influensa hos barn_Illustrajsonsfoto

Influensa hos barn

Det er kjent gjennom media at barn i barnehagealder har fått svineinfluensa, og vi ønsker i den anledning å gå ut med følgende informasjon: Om infl...

Helsetilbud

Vestby kommune har en stor bredde i helsetilbudet til innbyggere i alle aldre. Dette omfatter både helsefremmende og forebyggende virksomhet, samt hel...