Influensa hos barn_Illustrajsonsfoto

Influensa hos barn

Det er kjent gjennom media at barn i barnehagealder har fått svineinfluensa, og vi ønsker i den anledning å gå ut med følgende informasjon:

Om influensa
Influensa forårsakes av influensavirus, og det finnes over 1000 ulike typer influensavirus. Svineinfluensaviruset er ett av disse, vi kaller det AH1N1. Den fikk mye oppmerksomhet i 2009, for da var den et nytt virus som ingen var immune mot. Dette viruset er ikke mer alvorlig enn de øvrige influensavirusene, men barn kan bli sykere enn voksne, da de ikke har opparbeidet noe immunitet ennå.

Siden pandemien i 2009 har en av de tre komponentene i influensavaksinen, vært nettopp svineinfluensaviruset.

Influensa smitter via dråpe-, luft- og kontaktsmitte, dvs. ved hoste og nysing, men også ved berøring. Det tar fra 1 til 4 dager etter at du har blitt smittet, til du blir syk.  Symptomene er høy feber, muskelsmerter og hodepine, samt nedsatt almenntilstand. 
 

Råd

  • Unngå nærkontakt med de som er syke.  Hold barn hjemme fra barnehage og skole til de er helt friske. Voksne holder seg hjemme fra arbeid for ikke å smitte andre.
  • Hyppig håndvask er viktig. Såpe og vann er best, desinfeksjonsmidler når vann ikke er tilgjengelig.
  • Lav terskel for å kontakte lege, eks ved feber over flere dager, når febersenkende medisiner ikke virker eller svært redusert almenntilstand. Holde øye med syke barn, om de utvikler nakkestivhet og punktutslett. Dette kan være tegn på hjernehinnebetennelse. Barn som  har feber må tilsees hyppig om natten.

Ytterligere informasjon finner man fra Folkehelseinstituttet på nettsiden www.fhi.no/influensa, og dere er hjertelig velkommen til å kontakte fastlegene i kommunen eller ledende helsesøster Grete Holstad, tlf 98 20 35 14, hvis spørsmål.

Geir Nystøl                                                                  Mariann Hansen Thue
Kommuneoverlege                                                     Helsesykepleier

Tips en venn Skriv ut