Grunnboring uke 34 og 35_500x349

Grunnboring i Vestby sentrum

Multiconsult AS skal på oppdrag fra Vestby kommune foreta grunnboringer i Vestby sentrum i uke 34 og 35.

Grunnboringer skal foregå i de avmerkede områder som sees i illustrasjonen. Områdene er i dag hovedsakelig benyttet til parkeringsplasser.

Entreprenøren vil sperre av et arbeidsområde rundt borevognen ved hvert borepunkt, og dette vil omfatte ca 4-6 parkeringsplasser. Når borepunktet er ferdig, flyttes borevognen til neste punkt og ny avsperring etableres.

Vestby kommune beklager de ulemper dette medfører for innbyggere og besøkende, men håper på forståelse for at arbeidet er viktig i forbindelse med sentrumsutviklingen.

Info_flybilde.jpg