Gravearbeider i Vestby kommune

Rutiner i forbindelse med graving på kommunale arealer

Vestby kommune benytter internett i forbindelse med gravesøknader.
Følg linken til kundeportalen www.gravemelding.no og følg veiledningen som blir gitt på denne siden.
 
Det er viktig å gjøre seg kjent med graveinstruksen for Vestby kommune.
 

Se gjeldende Graveinstruks for Vestby kommune

All graving i eller ved kommunale arealer skal det søkes tillatelse til.

Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestby kommune
Det er også etablert en publikumsportal med oversikt over innvilgede gravesøknader.
Følg denne linken for å få informasjon om hvem, hvor og hvorfor det graves i ditt nærområde: vestby.gravearbeider.no 
 
Generelle spørsmål i forbindelse med graving kan rettes til kommunen.