www.vestbyskolen.no

gatelys_500x268

Gatelys - varsle feil og mangler

Kommunale veier
Melding om feil på kommunale gatelys gjøres her, til Infratek.

NB! Husk å oppgi korrekt adresse evt stolpenummer på gatelykten som ikke lyser!

Via linken ovenfor får du også oversikt og status for allerede registrerte feilmeldinger i området.

Fylkesveier
Feil på gatelys på fylkesveier gjøres til Statens Vegvesen, feilmeldinger kan registreres her eller ved å ringe Vegtrafikksentralens kontakttelefon 175.

 

 

 

Opprettet: 28.februar.14 av Webmaster
Oppdatert: 23.september.19