Follo Kart Logo Farger RGB_240x83.jpg

Rettigheter og bruk

Det er ikke tillatt å benytte data fra Follokart til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. Ikke-kommersiell bruk av portalen er gratis.

 Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindene, og bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.

 NB! Data fra Follokart kan ikke benyttes som situasjonskart ved byggesøknader. Situasjonskart bestiller du fra kommunens e-torg

Feil i GPS ?
 Vestby kommune mottar  fra tid til annen meldinger om feil på adresser i GPS-mottakere. 

Matrikkelen er Norges offisielle adresseregister. Vestby kommune har ansvar for å oppdatere dette registeret. Kartene på Vestby kommune sine hjemmesider er til en hver tid oppdatert mot matrikkelen.

De ulike leverandørene av GPS-mottakere er selv ansvarlig for å oppdatere sine data. Opplever man feil med adresser i GPS-en, bør man da i tillegg sjekke Vestby kommune sine kartsider. Finner man tilsvarende feil her kan man kontakte kommunen, så vil vi rette opp feilen.

Hvis man ikke finner tilsvarende feil i Vestby kommune sine kartsider må man kontakte leverandøren av GPS-en.

Nedenfor finner du de ulike kartklientene, klikk på teksten ved siden av ikonet for å ta deg videre.