Familie

Folkehelseprofil

Folkehelseinstituttet utarbeider årlige folkehelseprofiler for samtlige kommuner og fylkeskommuner.

Profilene viser trekk ved kommunenes folkehelse og skal være til hjelp i arbeidet med å lage en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og hvilke faktorer som har innvirkning på denne.

Folkehelseprofilen fokuserer på områder som levealder, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Den skal legge grunnlaget for det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet i kommunene.

Folkehelseprofil 2019
Folkehelseprofil 2018
Folkehelseprofil 2017
Folkehelseprofil 2016
Folkehelseprofil 2015