Generelt

Her finner du informasjon om tjenester som er aktuelle for innvandrere og flyktninger som bosettes i Vestby.

Ny i Norge
Nettstedet Ny i Norge inneholder nyttig informasjon til flere grupper av nyankomne innvandrere, samt til beboere i asylmottak. 'Ny i Norge' er et ledd i myndighetenes ønske om å tilby praktisk informasjon til innvandrere.
Temaer er blant annet norskopplæring, skolesystemet, helsevesenet og arbeid i Norge.
Informasjonen er oversatt til flere språk.

New in Norway
The website New in Norway provides information for various groups of recently arrived immigrants, as well as asylum seekers and reception residents. 'Ny i Norge' is a part of the immigration authorities wish to offer practical information to immigrants. Some of the topics offered include Norwegian language courses, education system, health care, questions concerning working in Norway, and others.
The information is available in several laguages.