Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel i Vestby kommune

Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler fra domstolene.

Tilbud om vigsel
Kommunens tilbud gjelder for alle, også for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. Alle kan vigsles i Vestby kommune, uansett bosted.

I Vestby kommune er det ordfører Tom Anders Ludvigsen, varaordfører Eirin Stuhaug Bolle, Formannskapets medlemmer Annette Mjåvatn, Trond Finstad, Tone Skretting, Kenneth Lien Steen, Pål Engeseth, Louise Hoen Brunborg-Næss, Kjell Meek, rådmann Sjur Authen og kultursjef Ronny Fostervold Johansen som har myndighet til å vie brudefolk.

Prøvingsattest
Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som kontrollerer at ekteskapsvilkårene er oppfylt.

Er vilkårene oppfylt utstedes en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder fra utstedelse.

Prøvingsattesten gis på bakgrunn av egenerklæring fra begge brudefolkene, forlovererklæring og eventuelle andre dokumenter (oppholdstillatelse/ dokumentasjon på skifte/ anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse).

Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.

Når man har fått prøvingsattesten kan man ta kontakt med kommunen for å få fastsatt en tid for seremonien.

Det settes av tid til vigsler innenfor kommunens normalarbeidstid hver halve time i tidsrommet mellom kl. 12.00 – kl. 15.00.

Sted for vielsen
I Vestby kommune tilbys vigselsseremonier i Rådhusets Kommunestyresal, Formannskapssal eller Ordførers kontor. Vestby kommune legger en ramme rundt vigselen på en måte slik at seremonien oppleves som høytidelig og verdig.

Hva koster det?
Vigselen og bruk av kommunale lokaler/ kommunal eiendom er gratis. Ved bruk av andre lokaler må brudeparet selv bestille og dekke eventuelle kostnader. Pynt og dekorasjoner, og evt. andre kulturelle innslag dekkes av brudeparet. Ved vigsler utenfor kommunegrensen må brudeparet dekke kostnader til reiseutgifter for vigsler og eventuelt andre merutgifter.

Kontakt
Alle henvendelser om borgerlig vielse gjøres på epost til vigsel@vestby.kommune.no

Utfyllende informasjon til høyre under "mer info"