Asfaltering pågår_illustrasjonsbilde

Asfaltering i Hølen - Hølen torg og overganger for kabel i Lille Strandgate

Hølen torg skal ferdigstilles med asfalt og nye fortauskanter er allerede på plass. Sluttarbeidene starter nå.

Tidsrom arbeidet vil pågå:
 Uke 25 og 26, oppstart 18. juni.
 
Hva skal gjøres:
Se kart som viser omfang av asfalteringen. Veihøyden vil bli senket, deretter skal det asfalteres. Diverse kabelgrøfter er blitt gravet i Lille Strandgate, disse overgravingene vil også bli asfaltert.
 
Framkommelighet under arbeidet: 
Entreprenøren vil sørge for nødvendig skilting underveis i arbeidet. Om det er mulig er det fint om trafikanter kan unngå torget i denne tiden og særlig i arbeidstiden. Entreprenøren vil sikre sine arbeider slik at all ferdsel skal være trygt under arbeidet. Vestby kommune beklager at disse arbeidene kan medføre noe redusert framkommelighet under arbeidenes gang.
 
Entreprenør:
Leif Grimsrud as 

Kontaktperson for henvendelser:
Lars-Marius Målerud Brekke, mob. +47 402 46 331

Asfaltering Hølen.JPG
 
Resultatområde Kommunalteknikk