Informasjon om grunnskolen i Vestby

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 2018/2019

Vestby kommunde deltar fra 2018 i Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetanseutvikling "Inkluderende barnehage- og skolemiljø".

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i Vestbyskolen og SFO

Det er utarbeidet handlingsplan for et godt psykososialt miljø for skole og SFO i Vestby. Revidert plan etter endringer i opplæringsloven §9a som tred...
Picasa 2.0

Ungdomslosen i Vestby kommune

Ungdomslosen - støtter, utfordrer og tar vare på ungdommen! Ungdomslosen er en del av kommunenes innsatsteam, et tverretatlig team hvor man raskt k...

Digital meldingsbok med Transponder

 Vestbyskolene bruker digital meldingsbok for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt mellom skole og foresatt.
Its learning

Foreldrepålogging til itslearning

Foreldre i Vestbyskolen kan logge seg på itslearning med MinID eller BankID, og få tilgang til informasjon fra skolen om sitt barn. Du kan også log...