Telehiv

Telerestriksjoner på kommunale veier i Vestby kommune er fra 26.april 2019 opphevet

Telerestriksjoner på Drøbakveien, Støttumveien og Krokstrandveien opphører natt til fredag kl 2400 den 25.04.2019.  
Sanering Sentrumsveien

Åpent møte 29. april - sanering og ombygging av Sentrumsveien

I henhold til vedtatt områdeplan for Vestby sentrum skal Sentrumsveien saneres og bygges om. Prosjekt Prosjektet starter opp mai 2019 og skal være...
Krokstrand_badeplass Foto: Oslofjorden.com

Utleie av kiosken på Krokstrand

Vestby kommune ferdigstiller ny kiosk på Krokstrand våren 2019.  Vi ønsker å leie ut kiosken. Ønsker du eller noen du kjenner å drifte kiosken?
Grunnboring uke 34 og 35_500x349

Grunnboring i Vestby sentrum er gjennomført

Grunnboring i Vestby sentrum er nå ferdigstilt, arbeidet har vært viktig å gjennomføre i forbindelse med sentrumsutviklingen. Vestby kommune takker...
Asfaltering pågår_illustrasjonsbilde

Asfaltering i Hauerveien og Gjølstadveien

Fra mandag 27. august 2018 vil kommunens entreprenør asfaltere i Hauerveien og Gjølstadveien. Arbeidene vil strekke seg over flere dager. Ingen av ...
Grunnboring uke 34 og 35_500x349

Grunnboring i Vestby sentrum

Multiconsult AS skal på oppdrag fra Vestby kommune foreta grunnboringer i Vestby sentrum i uke 34 og 35.
Sørg for fri sikt langs veiene

Pressemelding:

Skolestart og trafikksikkerhet

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendom...
Asfaltering pågår_illustrasjonsbilde

Asfaltering i Hølen - Hølen torg og overganger for kabel i Lille Strandgate

Hølen torg skal ferdigstilles med asfalt og nye fortauskanter er allerede på plass. Sluttarbeidene starter nå.
Varsling via sms

SMS-varsling til innbyggerne

Vestby kommune benytter Servicevarsling.no for å varsle innbyggere om vannavstengninger, strømstans, feiing, brøyting m.m. For å sikre at flest mul...
Telehiv

Opphevelse vårens akseltrykkrestriksjoner

Følgene veier har hatt akseltrykkrestriksjoner som nå blir opphevet: Krokstrandveien, Hulvikveien, Støttumveien, Drøbaksveien. Skiltene blir ...