Informasjon om grunnskolen i Vestby

Samarbeid om overgang fra barnehage til skole

Samarbeid om overgangen fra barnehage til skole er hjemlet i Opplæringslova og Barnehageloven fra 8.juni 2018. Vestby kommune har utarbeidet en pla...
Ungdomslos Isabelle Simble

Ungdomslosen i Vestby kommune

I forbindelse med studier vil Ungdomslos Isabelle Simble redusere til 20 % stilling i perioden 27. januar til og med 30. april. Stillingen vil i denne...
Skolestart

Innskriving av nye førsteklassinger

Innskriving av skolepliktige elever til 1.klasse fra august 2020 ved skolene i Vestby skjer elektronisk frem til 31.mars 2020 via kommunens hjemmeside...

Økte SFO priser fra 1. januar 2020

Det ble i kommunestyre 9.12.2019 vedtatt nye SFO-satser fra 01.01.2020. Vedtatte satser for Vestby kommune ligger her: SFO satser 2020  
Åpning av nærmiljøanlegget ved Brevik skole og grendesenter

Åpning av nærmiljøanlegget ved Brevik skole og grendesenter

Onsdag 9. oktober 2019 ble det flotte nærmiljøanlegget ved Brevik skole og grendesenter åpnet. 

Sommerstengt SFO sommer 2020

SFO i Vestby kommune vil holde stengt uke 29 og 30 sommeren 2020.
Marys venner

Son skole - Marys venner dag

Son skole har årlig et arrangement der det samles inn midler til Marys venner. Siste innsamling brakte inn kr 50.000 hvor noe av midlene gikk til å op...

2.plass på GründerExpo 2019

Valgfaget "Innsats for andre" ved Vestby ungdomsskole tok to 2.plasser på GründerExpo på Lillestrøm 28.februar 2018. Prisene ble tildelt i kategoriene...

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 2018/2019

Vestby kommunde deltar fra 2018 i Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetanseutvikling "Inkluderende barnehage- og skolemiljø".

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i Vestbyskolen og SFO

Det er utarbeidet handlingsplan for et godt psykososialt miljø for skole og SFO i Vestby. Revidert plan etter endringer i opplæringsloven §9a som tred...