Informasjon om grunnskolen i Vestby

Skolestart

Innskriving av nye førsteklassinger

Innskriving av skolepliktige elever til 1.klasse fra august 2019 ved skolene i Vestby skjer elektronisk frem til 31.mars 2019 via kommunens hjemmeside...

Økte SFO priser fra 1. januar 2019

Det ble i kommunestyre 10.12.2018 vedtatt nye SFO-satser fra 01.01.2019. Vedtatt betalingsregulativ for Vestby kommune ligger her: Betalingsregu...

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 2018/2019

Vestby kommunde deltar fra 2018 i Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetanseutvikling "Inkluderende barnehage- og skolemiljø".

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i Vestbyskolen og SFO

Det er utarbeidet handlingsplan for et godt psykososialt miljø for skole og SFO i Vestby. Revidert plan etter endringer i opplæringsloven §9a som tred...
Picasa 2.0

Ungdomslosen i Vestby kommune

Ungdomslosen - støtter, utfordrer og tar vare på ungdommen! Ungdomslosen er en del av kommunenes innsatsteam, et tverretatlig team hvor man raskt k...

Digital meldingsbok med Transponder

 Vestbyskolene bruker digital meldingsbok for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt mellom skole og foresatt.
Programmering

Programmering som valgfag på ungdomstrinnet

Søknaden fra Vestby kommune om forsøk med programmering på ungdomstrinnet f.o.m skoleåret 2016/2017 t.o.m 2018/2019, er innvilget! Dette betyr at  ele...
Its learning

Foreldrepålogging til itslearning

Foreldre i Vestbyskolen kan logge seg på itslearning med MinID eller BankID, og få tilgang til informasjon fra skolen om sitt barn. Du kan også log...