Informasjon om grunnskolen i Vestby

Åpning av nærmiljøanlegget ved Brevik skole og grendesenter

Åpning av nærmiljøanlegget ved Brevik skole og grendesenter

Onsdag 9. oktober 2019 ble det flotte nærmiljøanlegget ved Brevik skole og grendesenter åpnet. 

Sommerstengt SFO sommer 2020

SFO i Vestby kommune vil holde stengt uke 29 og 30 sommeren 2020.

Plandager SFO august 2019

Alle SFO'ene i Vestby kommune holder stengt i forbindelse med plandagene i august. Det gjelder torsdag 15., fredag 16. og mandag 19. august.   
Marys venner

Son skole - Marys venner dag

Son skole har årlig et arrangement der det samles inn midler til Marys venner. Siste innsamling brakte inn kr 50.000 hvor noe av midlene gikk til å op...

2.plass på GründerExpo 2019

Valgfaget "Innsats for andre" ved Vestby ungdomsskole tok to 2.plasser på GründerExpo på Lillestrøm 28.februar 2018. Prisene ble tildelt i kategoriene...

Økte SFO priser fra 1. januar 2019

Det ble i kommunestyre 10.12.2018 vedtatt nye SFO-satser fra 01.01.2019. Vedtatt betalingsregulativ for Vestby kommune ligger her: Betalingsregu...

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 2018/2019

Vestby kommunde deltar fra 2018 i Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetanseutvikling "Inkluderende barnehage- og skolemiljø".

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i Vestbyskolen og SFO

Det er utarbeidet handlingsplan for et godt psykososialt miljø for skole og SFO i Vestby. Revidert plan etter endringer i opplæringsloven §9a som tred...
Picasa 2.0

Ungdomslosen i Vestby kommune

Ungdomslosen - støtter, utfordrer og tar vare på ungdommen! Ungdomslosen er en del av kommunenes innsatsteam, et tverretatlig team hvor man raskt k...

Digital meldingsbok med Transponder

 Vestbyskolene bruker digital meldingsbok for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt mellom skole og foresatt.